Poranna praktyka dla joginów lubiących

Jeżeli chcesz mieć mocne centrum

Ta praktyka to intensywne 20

Poranna równowaga to podstawa, tym

Ta sesja w spokojny i

Poranna sesja, która z jednej

Ta praktyka wzmocni Twoje centrum,

Medytacja dłoni jest krótką medytacją

Sesja porannej jogi podczas, której

Super zacząć dzień ze skrętami.

20/143