Łagodne połączenie oddechu z ruchem.

Praktyka poświęcona pozycjom siedzącym uwalniającym

Pierwsza Joga Slow Flow to

3/3