Praktyka poświęcona otwarciu klatki piersiowej.

Vinyasa Joga 30 min z

Vinyasa Joga 30 min z

Vinyasa Joga 30 min z

Vinyasa Joga 30 minut z

Vinyasa Joga 30 minut z

Vinyasa Joga 30 minut z

Vinyasa Joga 30 minut z

Na tych zajęciach skupimy się

Otwieramy klatkę piersiową, czyli wygięcia

20/55