Czakra korony (Sahasrara) Czakra korony

Czakra trzeciego oka (Ajna) Czakra

Czakra gardła (Vishuddha) Czakra usytuowana

Na tych zajęciach pracujemy z

Czakra serca (Anahata) Czakra serca

Czakra splotu słonecznego (Manipura )

Czakra sakralna (Svadhisthana) Czakra sakralna

Czakra podstawy (Muladhara) Czakra podstawy

Sesja jogi rozciągająca przód ciała,

Sesja jogi pogłębiająca mobilność w

10/61